Pojazdy zabytkoweFirma oferuje możliwość przygotowania dokumentów niezbędnych do zarejestrowania pojazdu jako zabytkowy lub unikatowy.

Aby uzyskać taki status pojazdu potrzebne jest przygotowanie przez rzeczoznawcę samochodowego odpowiednich dokumentów:

  • biała karta pojazdu
  • opis techniczny pojazdu

Korzyści płynące z tego rozwiązania:

  • brak okresowych przeglądów
  • możliwość wykupu polisy OC na wybrane dni w roku
  • przywrócenie do ruchu pojazdu wyrejestrowanego/wyzłomowanego/bez dokumentów
  • posiadanie charakterystycznych żółtych tablic
  • brak obowiązku dostosowania pojazdu do polskich przepisów (np. pojazdu z USA)

W przypadku zarejestrowania pojazdu jako unikatowy dostaniemy wszystkie przywileje jak dla pojazdu zabytkowego z tym, że pojazd pozostanie na białych tablicach.

Dla pojazdów importowanych na podstawie opinii o unikalności danego środka transportu można uzyskać zwolnienie z konieczności zapłaty cła oraz akcyzy.